WP Performance Pack và các tính năng liên quan

WP Performance Pack là lựa chọn đầu tiên của bạn để tăng tốc lõi WordPress một cách dễ dàng, không yêu cầu bản vá lõi. WP Performance Pack có các tùy chọn để cải thiện hiệu suất bản địa hóa và xử lý hình ảnh (tải lên nhanh hơn, giảm mức sử dụng không gian web). Kết hợp với hỗ trợ CDN cho hình ảnh, cả trên Frontend và Backend, điều này cung cấp khả năng tăng tốc hình ảnh tương tự như Jetpack’s Photon.

WP Performance Pack, WP Performance Pack và các tính năng liên quan, Sky-incubator

Các tính năng của WP Performance Pack

Improve localization performance

Use gettext

Mặc định WordPress sử dụng tiêu chuẩn i18n (internationalization) để hỗ trợ các bạn dịch website ra nhiều ngôn ngữ khác nhau. Nhưng khi cài plugin này, bạn sẽ được chuyển đổi sang sử dụng một PHP Extension để xử lý các chuỗi là gettext. Theo họ, gettext sẽ xử lý tốt hơn là cách đọc file .mo truyền thống của WordPress.

Alternative MO reader

Nếu bạn không sử dụng gettext vì vài lý do lỗi nào đó mà vẫn sử dụng phương án đọc file .mo thì plugin này cung cấp cho bạn một lựa chọn khác đó là sử dụng trình đọc MO thay thế và theo họ là sẽ cải thiện bộ nhớ và thời gian đọc rất nhiều.

Object Caching

Nếu máy chủ bạn có hỗ trợ Memcached, APC, xCache thì có thể sử dụng tính năng này để tăng tốc và giảm tải bộ nhớ cho máy chủ. Nghĩa là nó sẽ lưu lại các truy vấn đến database và thực thi ở lần kế tiếp thay vì lặp đi lặp lại.

JIT localize

JIT nghĩa là Just in Time, nghĩa là nó sẽ chỉ kích hoạt các file script cần thiết trong website khi cần và tắt ngay khi không cần. Nếu bạn có nhiều file Javascript thì có thể bật nó lên thử, nếu gặp lỗi thì tắt đi.

Disable back end localization

Tự động không load file dịch ngôn ngữ ở khu vực quản trị.

Improve image handling

Phần này sẽ tối ưu hình ảnh và dung lượng sử dụng trên website.

Dynamic image resizing

Thay vì mỗi size ảnh nó sẽ load 1 tấm riêng trong WordPress, thì ới tính năng Dynamic Resize bạn sẽ load một tấm ảnh ra đủ size mà không cần để WordPress tạo ra thêm một tấm ảnh nào khác.

Cơ chế hoạt động của nó là plugin này sẽ có một file PHP xử lý size ảnh riêng và lưu các đoạn xử lý này vào object cache (nếu server bạn có) rồi truy xuất ra size ảnh cần. Các link size ảnh vẫn sẽ ở dạng http://example.com/wp-content/uploads/2014/01/abc-150×150.jpg nhưng thực chất là nó sử dụng tính năng rewrite đường dẫn để giả lập.

Use EXIF thumbnail

Nếu máy chủ của bạn có hỗ trợ các trình sửa ảnh gắn tag EXIF vào (như ImageVick chẳng hạn) thì nó sẽ tự tạo một ảnh thumbnail với size nhỏ hơn EXIF thumbnail.

Don’t save intermediate images to disc

Khi bạn tick chọn vào phần này thì thay vì lưu thumbnail vào ổ đĩa của máy chủ. Thì nó sẽ tự động tạo ra các size ảnh phù hợp với từng request gửi tới. Sau đó sẽ tiến hành hủy nó.

Use caching

Nếu bạn đánh dấu vào phần “Don’t save intermediate images to disc”. Thì các request đó sẽ được lưu vào RAM thay vì lưu vào database.

Image quality

Chất lượng ảnh mà nó sẽ tự nén lại khi bạn upload ảnh lên, để tầm 80% là đẹp.

Regenerate Thumbnails integration

Kết hợp với các plugin tạo thumbnail như AJAX Rebuild Thumbnail để tự động xóa các thumbnail tĩnh đang có. Để thay thế bằng Dynamic Image Resizing.

Force delete of all potential thumbnails

Khi bạn đánh dấu vào thì toàn bộ ảnh thumbnail sử dụng từ ảnh trên host sẽ bị xóa đi. Và được thay thế bằng Dynamic Resizing.

CDN Support

Tích hợp các dịch vụ Content Devilery Network vào website để load hình ảnh nhanh hơn.

Select CDN provider

Chọn dịch vụ CDN mà bạn đang sử dụng.

Use CDN for images

Chọn loại hình ảnh sử dụng CDN. Trong đó backend là khu vực admin, còn frontend là khu vực trang chủ website. Both là cả hai.

Dynamic image linking

Các dịch vụ CDN sử dụng đường dẫn tĩnh cho các hình ảnh được load thông qua nó. Đánh dấu vào tùy chọn này nếu bạn muốn sử dụng đường dẫn động thông qua dịch vụ CDN.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *