Khóa học Web ASP.NET

Khóa học Web ASP.NET

Khóa học Web ASP.NET

Giá Khóa học: 4.500.000 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết để sử dụng thành thạo nền tảng ASP.NET, học lập trình web động một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
 • Thiết kế web, phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SQL SERVER.
 • Nắm vững Razor View, LINQ, Entity Framework, jQuery và các nâng cấp kỹ thuật. Đặc biệt là Entity Framework Entity Framework Code-First, Model-First và Database-First rất cần thiết trong gia công ASP.net MVC project for external.
 • Kết hợp với web tiện ích: Ajax, Effect, Captcha… để có được trang web với chất lượng tốt nhất.
 • Trang web bảo vệ ở mức độ tốt nhất với chế độ xác thực và cấp phép cho MVC4 hết sức mềm dẻo.
 • Cung cấp kiến thức và kỹ năng xây dựng, triển khai dịch vụ, đa dịch vụ với gRPC Service và web API Service
 • Tạo tiền đề vững chắc để học viên có thể tiếp tục ứng dụng thành thạo C# trong nhiều lĩnh vực khác nhau
 • Xây dựng được các ứng dụng chạy trên nhiều nền tảng khác nhau như Windows, Linux, Mac.
 • Xây dựng Unit Test để kiểm tra tính đúng đắn của các chức năng trong ứng dụng
 • Phối hợp và sử dụng các công cụ để trực quan hoá dữ liệu trong ứng dụng Net Core MVC
 • Thiết kế và kết xuất báo biểu trong ứng dụng Web.Net Core MVC.
 • Vận dụng quy trình phát triển phần mềm Agile vào quá trình xây dựng ứng dụng Web.Net Core MVC.
 • Vận dụng kỹ thuật lập trình đa tiến trình (Multithreading) và bất đồng bộ (Asynchonous)
 • Sử dụng Github để quản lý Source code.
ĐỐI TƯỢNG
 • Khóa học Web ASP.NET phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
 • Người đi làm hoặc sinh viên các ngành kỹ thuật có kiến thức về CNTT và lập trình.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Tìm hiểu project MVC 4.
 • Xây dựng Controller.
 • Xây dựng View và Layout.
 • Jquery.
 • HTML Helper.
 • Xây dựng Model.
 • Làm việc với CSDL sử dụng ADO.NET Entity Framework.
 • Kiểm lỗi dữ liệu Form nhập.
 • Web Security.
 • Đặc điểm mới của MVC 4.
 • Ứng dụng.
BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?
 • Sử dụng thành thạo các công cụ lập trình và quản lý mã nguồn.
 • Tự hoàn thành một website ASP.NET MVC gồm các chức năng cơ bản, đưa lên host và quản trị.
 • Phân tích và phát triển trang web ASP.net MVC theo quy trình công nghiệp phần mềm.
 • Phát triển kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Nắm vững kiến thức lập trình C# nền tảng sử dụng thành thạo các dữ liệu, toán tử, cấu trúc điều khiển, cấu trúc lặp để giải quyết các bài toán thực tế.
 • Hiểu rõ .NET Core Framework và lập trình hướng đối tượng
 • Sử dụng gRPC, web API xây dựng các WEb Service
 • Xây dựng và triển khai các dịch vụ, đa dịch vụ với gRPC và web API Service.
 • Vận dụng kĩ thuật DI và IoC, Design Patterns trong xây dựng ứng dụng web.
THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TƯ VẤN VIÊN
 • Hotline: 0329944777 – 0969394936
 • Email: admin@sky-incubator.edu.vn