Khóa học nền tảng và lập trình hướng đối tượng C#

Khóa học nền tảng và lập trình hướng đối tượng C#

Khóa học nền tảng và lập trình hướng tới đối tượng C#

Giá Khóa học: 4.500.000 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Cung cấp cho học viên những kiến thức nền tảng về lập trình với ngôn ngữ C#.
 • Giúp học viên tự viết phần mềm và làm chủ với các phần mềm sản phẩm của mình bằng Visual Studio.
 • Lập trình các ứng dụng CRM.
 • Cung cấp kỹ năng cần thiết để xây dựng ứng dụng theo mô hình OOP, vận dụng các thư viện cung cấp để xây dựng ứng dụng
 • Rèn luyện và phát triển kỹ năng và phong cách lập trình, tư duy logic
 • Xây dựng nền tảng cơ bản vững chắc trong ngôn ngữ lập trình C tạo tiền đề cho việc học các kiến thức lập trình nâng cao, phát triển nghề nghiệp theo hướng .NET.
ĐỐI TƯỢNG
 • Khóa học lập trình Window Form phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
 • Người đi làm hoặc sinh viên các ngành kỹ thuật có kiến thức về CNTT và lập trình.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Tổng quan

       + Lập trình và ngôn ngữ lập trình

       + Các loại ứng dụng

       + Môi trường lập trình Visual Studio 2019

       + Làm quen ứng dụng ASP.Net Core Web Application

 • C# cơ bản

      + Kiểu dữ liệu, biến, hằng

      + Toán tử (Operators)

      + Kiểu cấu trúc (struct) và Enum

      + Sử dụng thư viện

 • Cấu trúc điều kiện if, switch
 • Pattern matching
 • Cấu trúc lặp

      + While, for, foreach

      + Sử dụng break, continue

 • Hàm (Function)

      + Giới thiệu, phân loại

      + Xây dựng function

      + Gọi và sử dụng function

      + Local Function

      + Out Variables

      + Tuples Types

      + Ref returns and locals

 • Mảng (Array)

      + Giới thiệu và phân loại mảng

      + Xử lý mảng 1 chiều

      + Xử lý mảng 2 chiều

 • Xử lý lỗi

      + Phân loại

      + Dò và xử lý lỗi

      + Xử lý ngoại lệ (Exception)

 • Lập trình OOP

      + Giới thiệu

      + Xây dựng class

      + Khai báo các thành viên trong class

      + Expression bodied members

      + Record Type

 • Lập trình OOP mở rộng

      + Kế thừa và đa hình

      + Interface

      + Delegate và Event

 • Collections và Generic Collections
BẠN HỌC ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?
 • Viết thành thạo các câu truy vấn dùng để truy xuất dữ liệu ở server, các câu truy vấn thực hiện các thao tác cập nhật dữ liệu.
 • Nắm vững và sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu trong C# để xây dựng các chương trình bằng ứng dụng Windows Forms.
 • Làm tiền đề cho các khóa học khác khác như ASP.Net, PHP, Windows Phone…
 • Sử dụng các cấu trúc trong ngôn ngữ lập trình C để xây dựng ứng dụng
 • Vận dụng các cấu trúc điều kiện, cấu trúc lặp, function, sử dụng các thư viện cho sẵn của C
 • Tư duy lập trình vững chắc, nền tảng để học tiếp bất kỳ ngôn ngữ lập trình nào.
 • Nắm vững kỹ thuật lập trình hướng đối tượng OOP, hiểu rõ bản chất và tự ứng dụng cho bất kì dự án nào.
THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TƯ VẤN VIÊN
 • Hotline: 0329944777 – 0969394936
 • Email: admin@sky-incubator.edu.vn