Khóa học cơ sở dữ liệu

Khóa học cơ sở dữ liệu

Khóa học cơ sở dữ liệu

Giá Khóa học: 4.500.000 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
 • Trang bị các kiến thức cơ bản về CSDL và cách xây dựng một CSDL thực tế.
 • Thiết kế CSDL ra sao để tối ưu, chuẩn hoá và xử lý ngoại lệ đồng thời có những tư duy về việc các khía cạnh khác nhau trong thiết kế CSDL.
 • Tối ưu hoá tốc độ trong Database và thực hiện query sao cho hiệu năng tốt nhất.
 • Cách tối ưu và viết câu lệnh trong Store Procedure.
 • Nâng cao kỹ năng về làm việc với CSDL như phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu.
ĐỐI TƯỢNG
 • Khóa học cơ sở dữ liệu phù hợp với các bạn sinh viên khoa CNTT các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học.
 • Người đi làm hoặc sinh viên các ngành kỹ thuật có kiến thức về CNTT và lập trình.
 • Tiếng Anh tốt là một lợi thế.
NỘI DUNG KHÓA HỌC
 • Microsoft SQL Server 2014
 • Tạo lập dữ liệu-DDL (data definition language)

        + Cơ sở dữ liệu (database)

        + Bảng (table)

        + Schema

        + Import và Export dữ liệu

 • Các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu (constraint)

      + Phân loại ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

      + Tạo các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu

      + Mô hình quan hệ dữ liệu (Diagram)

 • Truy vấn dữ liệu-SQL (structured query language)

      + Ngôn ngữ SQL

      +Truy vấn đơn giản SELECT FORM

      + Các hàm thường dùng

      + Lọc và sắp xếp dữ liệu

      + Truy vấn trên nhiều bảng

      + Sử dụng biểu thức điều kiện

      + Truy vấn có nhóm

      + Truy vấn con (subquery)

      + Tích hợp kết quả truy vấn

 • Bảng ảo (View)

      + Tạo, cập nhật, xóa bảng ảo

      + Cập nhật dữ liệu trên bảng ảo

 • Cập nhật dữ liệu – DML (Data Manipulation Language)

      + Thêm dòng (insert), xóa dòng (Delete và truncate table)

      + Sửa dòng (update), trộn dòng (merge)

 • Truy vấn nâng cao

      + Truy vấn con ở mức nâng cao

      + Truy vấn kết hợp (correlative sub query)

      + Truy vấn có sử dụng CTE (common table expression)

      +  Sử dụng mệnh đề APPL

 • Làm việc với kiểu dữ liệu phức tạp

      +  Kiểu TABLE do người dùng định nghĩa

      +  Kiểu FILESTREAM, kiểu FILETABLES

      +  Kiểu DATETIME2, kiểu HIERARCHYID

      +  Kiểu dữ liệu nhị phân

 • Quản trị đơn giản – DCL (Data Control Language)
 • Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)
BẠN SẼ HỌC ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?
 • Biết cách nhận diện đối tượng, thuộc tính và quan hệ của chúng trong hệ thống thông qua yêu cầu khách hàng.
 • Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý Microsoft Server Management Studio.
 • Quản trị và tối ưu hóa hệ thống CSDL SQL SERVER.
 • Biết tạo ra các người dùng và phân quyền sử dụng dữ liệu cho các người dùng này.
THÔNG TIN CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ TƯ VẤN VIÊN
 • Hotline: 0329944777 – 0969394936
 • Email: admin@sky-incubator.edu.vn