Giáo dục & tri thức

Nghề khoa học

Năm hôm trước, tôi tình cờ nhận được yêu cầu kết bạn trên trang cá nhân từ bà Katalin Karikó. Trước đó, tôi viết một bài về cuộc đời làm khoa học của bà. Nhà báo Nguyễn Hoàng Linh đã kết nối bà và tôi. Sau đó, chúng tôi nhắn tin qua lại trong...

READ MORE