BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

Backup dữ liệu là sao chép dữ liệu máy chủ (hoặc máy tính cá nhân, điện thoại, máy tính bảng,…) rồi lưu trữ ở một nơi khác, phòng khi có sự cố xảy ra như thiên tai, virus, ổ cứng hỏng,… sẽ không bị mất dữ liệu. Bởi vì chúng có một “anh em sinh đôi” được giấu ở nơi lưu trữ dự bị.

Plugin BackWPup là gì ?

Plugin sao lưu BackWPup có thể được sử dụng để lưu cài đặt hoàn chỉnh của bạn bao gồm / wp-content / và đẩy chúng sang Dịch vụ sao lưu bên ngoài, như Dropbox, S3, FTP và nhiều hơn nữa, xem danh sách bên dưới. Với một tệp .zip sao lưu duy nhất, bạn có thể dễ dàng khôi phục cài đặt. Với phiên bản nâng cao của BackWPup, bạn sẽ nhận được hỗ trợ nhanh nhất và nhiều tính năng nâng cao so với bản miễn phí.

Các tính năng của BackWPup

 • Backup database
 • Backup mã nguồn của website trên host
 • Tùy chỉnh thư mục không cần backup
 • Tối ưu database khi backup
 • Kiểm tra và sửa lỗi database khi backup
 • Lưu danh sách plugin lại thành file text .txt
 • Nén dữ liệu lại thành .zip, .tar, .gz,…
 • Tùy chỉnh thư mục lưu dữ liệu backup trên host
 • Gửi file backup qua FTP của host khác, Dropbox, Amazon S3, RackSpace, Google Drive, Amazon Glacier, SugarSync,…
 • Gửi email thông báo kèm file log.

Cài đặt và sử dụng BackWPup

Cài đặt

Để sử dụng được plugin này bạn cần cài đặt và kích hoạt nó. Để cài đặt chọn Plugins -> Add New và tìm kiếm BackWPup

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

Sử dụng

Hãy đảm bảo rằng cấu hình host của bạn phù hợp để sử dụng plugin. Để kiểm tra cấu hình host bạn vào phần BackWPUp -> Settings -> Information, ở đó bạn sẽ xem được các phiên bản của từng phần mềm đang chạy trên host.

Menu các chức năng sau khi cài đặt và kích hoạt plugin BackWPup

 • Dashboard: Khu vực chứa các thông tin chung về tiến trình backup trên website.
 • Jobs: Danh sách các tiến trình backup tự động, mỗi job là một tiến trình backup.
 • Add new Job: Thêm một tiến trình backup mới.
 • Logs: Xem nội dung các file log của mỗi lần backup.
 • Backups: Xem danh sách các file backup trên website.
 • Settings: Thiết lập plugin.
 • About: Giới thiệu tổng quan plugin BackWPUp.

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

Tạo một job mới

Để tạo một job backup mới, hãy vào BackWPUp -> Add new Job.

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

Tại đây, bạn khai báo các thông tin về tiến trình tự động backup. Phần Job Destination là thiết lập nơi cần lưu dữ liệu backup, nếu bạn mới sử dụng thì nên chọn Backup to Folder để nó lưu dữ liệu backup lên host.

Trong Tệp nhật ký, nhập địa chỉ email của bạn và chủ đề email bạn muốn.

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

Kế tiếp là chuyển qua tab Schedule để thiết lập lịch backup tự động, bạn hãy chọn With WordPress cron và chọn là daily nếu muốn job này chạy mỗi ngày.

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

ấn save changes để bắt đầu tiến hành backup

BackWPup, BackWPup là gì ? Cách Backup dữ liệu bằng BackWPup, Sky-incubator

Để chạy thử Job, hãy vào BackWPUp -> Jobs -> ấn nút Run now của cái job vừa tạo để nó bắt đầu backup xem có lỗi gì xảy ra không.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *